Jak vybrat brokera?

Volba brokera, kterého Vy jako investor budete využívat pro své obchodování je vždy zásadní věcí. Mnoho lidí tomuto tématu nevěnuje dostatečnou pozornost. Stejně tak nemusí být pro mnoho investorů zcela patrné, ale broker je Váš hlavní obchodní partner, a proto je jeho výběr velmi důležitý. Stejně jako to funguje v každém jiném byznyse, pokud nemáte kvalitního obchodního partnera, nebo chcete-li dodavatele, potom ani Váš byznys nemůže zcela dobře a bezpečně růst a být stabilní.

V České republice je toto velmi citlivé téma, protože na našem trhu podniká velké množství brokerů s různými podmínky a jiným stylem péče o své klienty. Velké množství brokerů v ČR funguje na principu retenčních manažerů, kde investor založí účet, zpravidla po telefonu s manažerem. Poté účet zafinancuje a obchodování může začít. Většinou jsou investoři vedeni v obchodování právě retenčním manažerem, který by jim měl sloužit jako poradce. V mnoha případech jde ale proti investorovi. Velká část investorů, kteří obchodují touto formou, nemá mnohdy ani ponětí jakou finanční páku mají na účtu, kolik platí za spread a velmi často nemají ani tušení, jak fungují swapy a jestli je swap nízký nebo vysoký. Odpověď jistě odhadnete sami. Nicméně to je jiné téma a jistě se od nás brzy dočkáte i článku s touto problematikou.

Broker je v podstatě zprostředkovatel Vašich transakcí a za toto zprostředkování si účtuje poplatek ve formě spreadu nebo případně komise za otevřený/uzavřený obchod. Může si také účtovat další poplatky související se zprostředkováním transakcí, například swap nebo inactivity fee atd. Je proto dobré si pečlivě prostudovat poplatkovou politiku brokera. Většina lidí je lákána na nízké spready, ale spread není jediný faktor, dle kterého by měl investor vybírat svého brokera.

Zde je několik hlavních bodů, které by si měl každý investor zvážit při výběru brokera:

Spready

Každý investiční instrument má odlišný spread, zejména u CFD brokerů panuje na trhu velká diverzita. Jsou brokeři, kteří nabízí téměř nulové spready, ale často bývají něčím podmíněné. Ať už je to vyšší finanční páka na účtu nebo požadavek na vyšší vklad.

Swapy

Velmi důležitý faktor. Dle swapu se dá částečně poznat, který broker aktualizuje své obchodní podmínky podle aktuálního tržního nastavení a respektuje úrokový diferenciál ve světě. Je to důležité zejména pro investory obchodující stylem buy and hold, rozhodně ne pro intraday obchodování. Pokud budete své obchodní pozice chtít držet po delší období, swap bude mít velký podíl na to, zda transakce bude nakonec zisková či ztrátová. Je vždy vhodné najít jeden instrument u několika brokerů a podívat se, jak moc odlišné swapy jsou.

Asistenční služby

Tento faktor není tak úzce spojen s obchodními podmínkami, jako dva výše zmíněné body. Vše je spíše o politice každého brokera. Pokud má broker svou pobočku, kam můžete přijít a s někým se bez problémů poradit o svém obchodování, je to určitě velká výhoda. Broker či jeho zástupce by vás určitě neměl tlačit do obchodů a už vůbec ne ovlivňovat objem obchodů, ve kterém zadáváte své obchodní příkazy.

Páka

Velmi důležitý faktor pro výběr brokera. Investor by nejdříve měl vědět, jak princip obchodování přes finanční páku funguje. Již několikrát jsme se setkali s investory, kteří měli nakoupené zahraniční akciové tituly na účtu kde měli finanční páku. Za prvé investor neměl tušení, že nakupuje akcie na finanční páku a za druhé neměl ponětí o tom, že mu prudký tržní pohyb na základě jeho nastavené finanční páky, může prodělat celý účet. Většinou byly tyto transakce otevírány na základě rad od retenčních manažerů, kteří investorům nevysvětlili, jak obchodování s finanční pákou funguje. Investor se většinou dozví o principu páky v momentě, kdy na účtu nemá dostatečný kapitál a hrozí margin call. Páka se stala předmětem striktní regulace pro evropské brokery v srpnu roku 2018, od kdy má každý broker regulovaný v Evropě povinnost držet páku retail klientů na úrovni 1:30. Pokud chce klient získat finanční páku vyšší, je třeba zažádat o statut profesionálního klienta. Mnoho investorů tuto regulaci obchází tak, že si zakládají účty u brokerů, kteří jsou mimo Evropu. To sebou nese další rizika v podobě menší regulace, vyšších rizik spojených s uložením kapitálu (není povinnost segregace firemních prostředků od klientských), další rizika spojená s vklady a výběry prostředků nebo drahá poplatková politika atd.

Regulace

Dle našeho názoru je nezbytné, aby si investor uvědomil jak a na jakém území je činnost brokera regulována. Nebo zda je vůbec činnost brokera regulována! Každý broker má danou regulaci dle svého sídla a dle svého místa podnikání. Lokální regulátor má většinou pouze funkci dozoru. Například ve výše zmíněném případě regulace páky. ESMA nařídila od 1. srpna 2018 všem brokerům registrovaným na území Evropy používat maximální páku 1:30. Toto nařízení mělo kvartální účinek a bylo celkem 4x prodlouženo. Tzn. omezení páky ze strany regulátora trvalo rok. Nyní však ESMA nechala kontrolu nad úrovní finanční páky na lokálních regulátorech. V našem případě je to ČNB. Nyní je na ČNB, jak dlouho ponechá tuto směrnici v platnosti a zda se páka v budoucnu zvýší či ne. To v krátkosti jen pro představu. Skutečnost, pod jakou regulací je broker veden a jaké má licence, které jsou nezbytné pro podnikání na daném trhu, by měl investor vždy zjistit přímo na stránkách brokera nebo lokálního regulátora.

Je zde celá řada dalších faktorů, které mohou a případně i by měli ovlivnit výběr brokera, jakožto obchodního partnera. Tím může být například skutečnost, zda má broker v lokálním trhu pobočku nebo se jedná pouze o online brokera bez reálné kanceláře, může to ale být i výše pojištění vkladů.

Nově je také velmi dobré sledovat annual execution report, ten totiž mají brokeři, regulovaní v Evropě povinně zveřejnovat na svých webových stránkách. Stejně jako “disclaimer” o tom kolik % retailových klientů bylo v zisku nebo ve ztrátě. Tyto údaje jsou povinní aktualizovat kvartálně. Mnoho investorů o této skutečnosti nemá ani ponětí.  Věřím, že udávaný kvartální poměr ziskových či ztrátových klientů ve volbě brokera není tak zásadní a málokdo mu bude věnovat pozornost. Co by však vašemu oku ujít nemělo je již zmíněný report. V tomto reportu se totiž dozvíte, kde a jaké množství objednávek likviduje broker, o kterého se zajímáte. Nejen, že se dozvíte, jaké poskytovatele likvidity broker využívá (pokud nějaké má), ale snadno tak i zjistíte, zda broker plní vaše obchodní pokyny u sebe, nebo zda je posílá dál. Jinými slovy zjistíte, zda je broker v roli market-makera nebo zda je likvidace objednávek formou STP či ECN. To je stále velmi diskutované téma.

Samozřejmě volba brokera je obsáhlé téma a nelze vše shrnout v jednom článku. Na toto téma by se dala napsat i kniha. Chcete-li zjistit, zda je broker, kterého používáte na Vaší straně nebo zda uvažujete o otevření účtu a nedokážete se rozhodnout kde, potom se nám ozvěte, rádi to s vámi probereme podrobně.

Komentáře