Nejefektivnější místo pro dlouhodobé peníze

Jednoduché, rychlé a levné investice. Světová ekonomika stále roste a dokud bude, budou růst i výnosy na ETF portfoliích zaměřených správným směrem.

Investujte do ETF portfolií

NESPEKULUJE SE

Díky pravidelnému investování a široké diverzifikaci se portfolio rozloží tak, aby se minimalizovalo riziko

PRO KONZERVATIVCE

Díky velké diverzifikaci jsou ETF vhodné i pro ty nejkonzervativnější investory

BEZ ZBYTEČNÝCH POPLATKŮ

Neplatíme žádné zbytečné poplatky bance nebo investiční společnosti

OD 500 KČ

Nemusíme investovat statisíce. Do ETF jde investovat od pětistovky měsíčně

Výhody ETF portfolií

  • Kryté velkými společnostmi
    ETF portfolio vydávají nejčastěji velké společnosti (např. Barclay’s, iShares, Proshares), které zároveň zajišťují jejich likviditu.
  • Bezpečná konstrukce
    Konstrukce ETF portfolií snižuje riziko neschopnosti emitenta dostát svým závazkům
  • Diverzifikace
    Pokud investor drží ETF kopírující vývoj indexu, zároveň vlastní každý titul obsažený v tomto indexu. Jestliže se pak jeden titul začne propadat, sníží se cena indexu a také investorova ETF pouze o procentuální váhu, kterou v indexu zastupuje. Tím je významně omezen vliv volatility cen.

Jaké zhodnocení námi zvolená ETF portfolia mají?

Tyto ETF portfolia obsahují akciové indexy, investice do ekonomických sektorů, geografických oblastí, komodit a měn. Prohlédněte si výkonnost našich ETF portfolií.
O složení jednotlivých portfolií se můžeme pobavit i detailně.

Chcete se dozvědět více o možnostech investování do ETF? 

V jednoduchosti je krása a ETF portfolia jsou opravdu jednoduchá. Že to není žádná raketová věda a i přesto lze dosahovat zajímavých výnosů, se můžete přesvědčit i vy. Chcete si detailně prohlédnout z čeho se jednotlivá ETF portfolia skladají? Pak neváhejte a ozvěte se nám!